വേളി, തിരുവനന്തപുരം

ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് വേളി ബീച്ച്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആകർഷകമായ സ്ഥലമാണിത്. അറേബ്യൻ കടലിനും വേലി തടാകത്തിനും ഇടയിലാണ് വേളി വില്ലേജ് റിസോർട്ട്. വേളി തടാകത്തിൽ ബോട്ടിംഗ് ലഭ്യമാണ്.

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ശില്പിയായ കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നാണ് വേളി റിസോർട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേളിടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാലവുമായി വേളിബീച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേളിയിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റും ഉണ്ട്.