Trivandrum Corporation Mayors

Trivandrum Corporation Mayors:

No:
Mayor Name
From
To
01
C O Madhavan
1940
1942
02
M Govindapilla
1942
1943
03
K George
1943
1944
04
C Lakshmanasasthri
1944
1945
05
P Subrahmaniam
1945
1947
06
K Gopalapilla
1947
1947
07
S Varadarajan Nair
1947
1949
08
T S Krishnamoorthi
1949
1950
09
P Govindankutty Nair
1950
1951
10
J E Fernandez
1951
1953
11
R Balakrishnan Nair
1953
1954
12
T Krishnapilla
1954
1955
13
N K Krishnapilla
1955
1955
14
R Parameswaran Pilla
1955
1956
15
Ponnara Sreedhar
1956
1957
16
P Govindankutty Nair
1957
1960
17
E P Eappan
1960
1962
18
C R Das
1962
1963
19
C S Neelakantan Nair
1963
1964
20
N Krishnamurari
1964
1965
21
S Sathyakaman Nair
1965
1966
22
K P Kosalaramadas
1966
1967
23
G Kuttappan
1967
1968
24
K C Vamadevan
1968
1970
25
A Kunhiraman
1970
1971
26
A Muhammed Kasim
1971
1972
27
K Karunakaran
1972
1973
28
M N Gopinadhan Nair
1973
1974
29
M P Padmanabhan
1974
1975
30
M P Padmanabhan
1979
1981
31
S Fredy Perera
1981
1982
32
K Prabhakaran Nair
1982
1983
33
Aboobekar
1983
1984
34
C Jayan Babu
1988
1989
35
P Maxvel
1989
1990
36
Stanly Sathyanesan
1990
1991
37
V Karunakaran Nair
1991
1992
38
M P Padmanabhan
1992
1994
39
V Sivankutty
1995
2000
40
Prof. J Chandra
2000
2005
41
C Jayan Babu
2005
2010
42
Adv. Chandrika K
2010
-


0 Comments